Civilingenjör maskinteknik - Lön

Här hittar du sammanställd lönestatistik för civilingenjörer inom maskinteknik. Är du även intresserad av att veta mer om lönen för andra typer av civilingenjörsjobb? Läs mer på respektive sida: lön för en civilingenjör och lön för en civilingenjör inom elektroteknik.

Ingångslön för civilingenjör inom maskinteknik

Vad en civilingenjör inom maskinteknik kan begära i lön är beroende av tidigare erfarenhet och kompetensnivå. Är du nyutbildad rekommenderas ett löneanspråk på 35 500 kronor eller mer.

Vad tjänar en civilingenjör inom maskinteknik?

En civilingenjör inom maskinteknik tjänar i snitt 44900 kronor i månaden. I lönetabellen nedan hittar du utvecklingen på lönekurvan för civilingenjörer inom maskinteknik de senaste åren.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 45,400 kr 47,800 kr 45,400 kr
Stockholm
Stockholm 46,400 kr 48,400 kr 46,300 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 46,900 kr 49,400 kr 46,900 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 42,300 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 45,100 kr 48,000 kr 45,100 kr
Västsverige
Västsverige 44,900 kr 37,500 kr 44,900 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 45,500 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 43,400 kr 45,800 kr 43,200 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 43,200 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 45,000 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 43,600 kr 44,900 kr 43,500 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 41,100 kr 46,200 kr 41,100 kr
Riket
Riket 44,900 kr 47,100 kr 44,900 kr
Stockholm
Stockholm 45,700 kr 47,600 kr 45,600 kr
Västsverige
Västsverige 45,100 kr 38,500 kr 45,100 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 40,800 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 44,400 kr 50,200 kr 44,400 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 46,200 kr 47,400 kr 46,200 kr

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 43,100 kr 45,700 kr 43,000 kr
Stockholm
Stockholm 43,800 kr 46,600 kr 43,700 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 43,500 kr 46,300 kr 43,400 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 39,300 kr 40,300 kr 39,300 kr
Sydsverige
Sydsverige 45,100 kr 49,000 kr 45,100 kr
Västsverige
Västsverige 42,400 kr 38,500 kr 42,400 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 43,300 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 42,600 kr 44,700 kr 42,500 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 40,300 kr 40,000 kr 40,300 kr

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 43,500 kr 44,900 kr 43,500 kr
Stockholm
Stockholm 43,200 kr 45,400 kr 43,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 43,400 kr 44,500 kr 43,400 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 41,800 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 45,400 kr 46,500 kr 45,400 kr
Västsverige
Västsverige 43,900 kr 38,100 kr 44,000 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 41,800 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 42,700 kr 44,000 kr 42,700 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 40,900 kr 44,000 kr 40,800 kr

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 41,900 kr 44,000 kr 41,900 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 41,400 kr 43,100 kr 41,300 kr
Stockholm
Stockholm 43,300 kr 44,600 kr 43,200 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 38,800 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 42,400 kr 39,500 kr 42,400 kr
Västsverige
Västsverige 41,900 kr 38,200 kr 41,900 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 41,600 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 39,000 kr 43,700 kr 39,000 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 39,600 kr 43,700 kr 39,400 kr

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 41,600 kr 44,000 kr 41,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 40,600 kr 42,900 kr 40,500 kr
Stockholm
Stockholm 42,400 kr 44,700 kr 42,300 kr
Sydsverige
Sydsverige 41,600 kr 43,900 kr 41,600 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 38,900 kr - -
Västsverige
Västsverige 41,900 kr 36,600 kr 41,900 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 40,100 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 41,700 kr 40,900 kr 41,700 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 38,100 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 41,200 kr 42,700 kr 41,100 kr
Stockholm
Stockholm 41,900 kr 43,500 kr 41,800 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 41,100 kr 41,200 kr 41,100 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 38,800 kr - -
Västsverige
Västsverige 41,400 kr 35,500 kr 41,500 kr
Sydsverige
Sydsverige 42,300 kr 45,200 kr 42,200 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 38,600 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 39,600 kr 39,400 kr 39,600 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 39,400 kr - -